ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κύριο χαρακτηριστικό του ημιυπόγειου συστήματος, το οποίο κατοχυρώνεται με το αντίστοιχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,είναι το εσωτερικό αφαιρούμενο δοχείο.
Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής πυκνότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων EN 13071 και μέσα σε αυτό οι δημότες χρήστες εναποθέτουν τα απορρίμματα ή ανακυκλώσιμα είδη ανάλογα με την χρήση του.

Το δοχείο αυτό πάχους τουλάχιστον 3 mm φέρει στο επάνω μέρος του τρια άγκιστρα σε διάταξη τριγώνου μεταλλικής κατασκευής ενισχυμένα στη βάση τους με μεταλλική στεφάνη,για την ανύψωση και μετακίνησή του στο όχημα αποκομιδής.
Ο πυθμένας του επίσης έχει πιστοποιηθεί με επίσημες δοκιμές για την εξαιρετική ανθεκτικότητα του σε μεγάλο βάρος απορριμάτων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα τα οποία διαφοροποιούν το συγκεκριμένο εσωτερικό δοχείο από άλλα παρεμφερή συστήματα είναι  τα εξης:
1) Δεν σκίζεται από υπερβολικό βάρος απορριμάτων.
2) Δεν φθείρεται από την οξύτητα των υγρών των απορριμμάτων.
3) Η λεπτομερής σχεδίαση του πυθμένα επιτρέπει την συσώρρευση υγρών σε αυτόν, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό κάδο.

(πατήστε για μεγέθυνση)

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

O τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου εσωτερικού δοχείου στηρίζεται στην φυσική απευλευθέρωση των απορριμάτων λόγω βαρύτητας, μέσω της ασφαλούς ανέωξης του πυθμένα,η οποία πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση κατάληλλου μηχανισμού.
Ο μηχανισμός αυτός στο συνολό του αποτελείται από την εξής διάταξη:
1) Έναν μεταλλικό γάντζο εξαιρετικής αντοχής.
2) Ένα μεταλλικό εξάρτημα το οποίο διατηρεί τον γάντζο σε κατακόρυφη θέση και είναι υπεύθυνο για την απομανδαλωσή του.
3) Μια συρμάτινη ασφάλεια η οποία  αποτρέπει την ακούσια ενεργοποιησή του μηχανισμού.
4) Ένα σχοινί το οποίο συνδέεται με τον μηχανισμό απομανδάλωσης, με το τράβηγμα του οποίου απελευθερώνεται ο πυθμένας.

Αφού λοιπόν το εσωτερικό δοχείο ανυψωθεί από τον γερανοφόρο μηχανισμό και ο πυθμένας του  τοποθετηθεί πάνω στην βάση της χοάνης του απορριματοφόρου, ο χειριστής απασφαλίζει τον γάντζο τραβώντας την συρμάτινη ασφάλεια.
Στην συνέχεια  με το τράβηγμα του σχοινιού και την ανύψωση του δοχείου από τον γερανό εξασφαλίζεται η απασφάλιση και το άνοιγμα  του πυθμένα μέσα στην χοάνη της πρέσσας με αποτέλεσμα την εκκένωση του από τα απορρίμματα.

Εφόσον ο κάδος έχει αδειάσει πλήρως ο χειριστής τον μεταφέρει και τον τοποθετεί αρχικά στο υπέργειο τμήμα του εξωτερικού δοχείου.Αφού εξασφαλίσει το κλείσιμο του πυθμένα και ασφαλίσει τον μηχανισμό συγκράτησής του,τοποθετεί τον εσωτερικό κάδο εντός του εξωτερικού δοχείου. 

(πατήστε για μεγέθυνση)