Η χρησιμοποίηση του πολυεστερικού ημιυπόγειου συστήματος  αποκομιδής απορριμμάτων αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα-οφέλη τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στους ίδιους τους δημότες-χρήστες.

 Λειτουργικά πλεονεκτήματα

 1. Εύκολη και ασφαλής καθημερινή χρήση.
 2. Μόνιμη και σταθερή τοποθέτηση του συστήματος σε συγκεκριμένες θέσεις. 
 3. Γρήγορη και ασφαλής διαδικασία αποκομιδής από ένα και μόνο άτομο.
 4. Υδατοστεγές εξωτερικό καπάκι το οποίο αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών και τρωκτικών.                              
 5. Δυνατότητα συγκρότησης των υπόγειων κάδων σε συστοιχίες (νησίδες). 
 6. Δυνατότητα τοποθέτησης σε επικλινές έδαφος.
 7. Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα μεγάλου ωφέλιμου φορτίου στα απορριμματοφόρα.
 8. Απλός χειρισμός  του γερανού, λόγω  μικρού  βάρους του κάδου αποθήκευσης  απορριμμάτων (50 kg) με αποτέλεσμα υψηλότερη ασφάλεια και ταχύτερη διαδικασία  αποκομιδής.
 9. Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και χτυπήματα.
 10. Το πολυεστερικό υλικό του κάδου δεν υφίσταται διαβρώσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές.
 11. Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα.
 12. Το υλικό του κάδου είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε αιχμηρά αντικείμενα.
 13. Ο πυθμένας του εσωτερικού δοχείου επιτρέπει την συγκράτηση μεγάλης ποσότητας υγρών τα οποία είναι δυνατόν να προέρχονται από οικιακά απορρίμματα αλλά και από υλικά οικοδομής, λάσπες  κ.ο.κ.
  Βασικό πλεονέκτημα αυτού επίσης είναι η ασφαλής, εύκολη και γρήγορη λειτουργία του.
 14. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποκομιδής γίνεται από απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση μεγάλης μαύρης σακούλας στο εσωτερικό δοχείο.
 15. Το βάρος των απορριμμάτων λειτουργεί ως παράγοντας συμπίεσης αυτών,
  αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποσότητα των απορριμμάτων  που μπορεί να δεχθεί ο κάθε κάδος.

Οικονομικά πλεονεκτήματα

 1. Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας συγκριτικά με άλλα ανάλογα συστήματα.
 2. Ελάχιστο κόστος συντήρησης και αναλώσιμων υλικών.
 3. Ελάχιστος κόστος καθαρισμού λόγω της εύκολης μεταφοράς και πλυσίματος του κάδου με πιεστικό απλού τύπου.
 4. Μειωμένη συχνότητα καθαρισμού,σε σχέση με έναν κάδο σταθερού πυθμένα.
 5. Μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης και πλυσίματος του εσωτερικού δοχείου.
 6. Μηδαμινές πιθανότητες βλαβών.
 7. Δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού δοχείου από την ίδια την εταιρεία, με αποτέλεσμα ο κάδος να επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση με σχεδόν μηδενικό κόστος σε σχέση με την αρχική αξία του.  

Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

 1. Εναρμόνιση του υπέργειου τμήματος με το περιβάλλοντα χώρο.
 2. Σημαντική μείωση στις οσμές λόγω της υπογειοποίησης των απορριμμάτων.      
 3. Απαγόρευση ανάπτυξης και μετάδοσης ανεπιθύμητων μικροβίων και βακτηρίων λόγω στεγανοποίησης του κάδου.
 4. Μειωμένη εκπομπή καυσαερίων, λόγω ελαχιστοποίησης δρομολογίων των απορριμματοφόρων από την  αυξημένη  χωρητικότητα των κάδων.