Η πλατφόρμα πεζοδρομίου προσαρμόζεται πάνω στο κυρίως σώμα και είναι κατασκευασμένη  ώστε να αντέχει μεγάλα φορτία σε καθημερινή χρήση.
Η εφαρμογή της πάνω στο κυρίως σώμα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταγανότητα έναντι των νερών της βροχής και να αποτρέπεται η έκλυση δυσάρεστων οσμών προς το περιβάλλον.

Ο πύργος τροφοδοσίας εδράζεται πάνω στην πλατφόρμα πεζοδρομίου και είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το επάνω μέρος του κλείνει υδατοστεγώς με καπάκι και υπάρχει  χειρολαβή η οποία είναι τοποθετημένη εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμά του, το οποίο επιτυγχάνεται με ένα απλό τράβηγμα προς τα επάνω.


(Πατήστε για μεγέθυνση)