Οι κάδοι είναι  κατασκευασμένοι από ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ (FIBERGLASS) υψηλής  πυκνότητας και έχουν εξαιρετική  ανθεκτικότητα στις απότομες μεταβολές των κλιματολογικών συνθηκών καθώς και σε χημικές αντιδράσεις.       

Ολόκληρο το σύστημα του κάδου αποτελείται από τα εξής μέρη:

1) ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
Το κυρίως σώμα, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ(FIBERGLASS), είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο σε σημεία άσκησης υψηλών τάσεων ενώ η επιφάνεια του είναι απολύτως στιλπνή και γυαλιστερή με αποτέλεσμα τον εύκολο καθαρισμό της.                           

2) ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ  
Ο πυθμένας του κάδου φέρει μεταλλικές νευρώσεις οι οποίες προσδίδουν σε αυτόν εξαιρετική αντοχή σε οποιαδήποτε ακούσια σύγκρουση.
Το άνοιγμά τουεπιτυγχάνεται με σύστημα μεντεσέ βαρέως τύπου,ενώ στο κατώτερο σημείο του υπάρχει οπή με σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου.                                                                                                                                                        

3) ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
Ο κάθε κάδος ανάλογα με το είδος των ανακυκλώσιμων υλικών φέρει δύο καπάκια στα οποία υπάρχουν οπές κατάλληλων διαστάσεων και σχήματος.

4) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Το σύστημα ανάρτησης αποτελείται από διπλό σύστημα αγκίστρων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κίνηση και το άνοιγμα του πυθμένα.