Το σύστημα ημιυπόγειου κάδου απορριμμάτων  κατασκευάζεται ως προς το μεγαλύτερο μέρος του από πολυεστέρα ο οποίος είναι μια ημίρευστη θιξοτροπική ουσία που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη παραγωγή ενισχυμένων πλαστικών υλικών.

Όταν συνδυαστεί με ενισχυτικούς οπλισμούς από ίνες γυαλιού έχει μεγάλες αντοχές σε κάμψη και εφελκυσμό. Η κατασκευή του κάδου γίνεται με περιστροφική μέθοδο μέσω ενός ειδικού μηχανήματος τύπο πιστολιού, πράγμα που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του υλικού σε ολόκληρο το σώμα του κάδου.
Έχει απόλυτη ανθεκτικότητα σε μεγάλες και απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές καθώς και σε χημικές αντιδράσεις.

Το σύστημα ημιυπόγειου κάδου απορριμμάτων αποτελείται από τρια βασικά μέρη:

Α)Τον εξωτερικό κάδο, ο οποίος πακτώνεται στην γή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών όσο αφορά  την επένδυση του υπέργειου τμήματός του.
Β)Τον εσωτερικό κάδο, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από πολυεστερικό υλικό υψηλής αντοχής και σχεδιασμένος ώστε να αντέχει μεγάλο όγκο απορριμάτων σε καθημερινή χρήση. Η εκκένωση του κάδου πραγματοποιείται μέσω της ανέωξης του πυθμένα στην χοάνη του απορριματοφόρου, η οποία επιτυγχάνεται  απλά με το τράβηγμα ενός σχοινιού.
Γ)Το εξωτερικό καπάκι, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών,  με δυνατότητα επιλογής πολλών χρωμάτων.

Ολόκληρο το σύστημα του κάδου είναι ειδικά μελετημένο και σχεδιασμένο βάσει διεθνών αναγνωρισμένων STANDARDS με σκοπό την χρησιμοποίησή του και σε συστήματα μηχανικής αποκομιδής συμβατικού τύπου.

Η αντοχή του σώματος  του κάδου  είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13071 με τέστ σημειακής κρούσης σε καθορισμένες συνθήκες ,ενώ το ελάχιστο πάχος κατασκευής του που είναι 3mm εξασφαλίζει στον κάδο μεγάλες αντοχές σε παρατεταμένες καταπονήσεις.