Το κυρίως σώμα είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα(μονομπλόκ) και τα τοιχώματά του είναι ικανού πάχους ώστε να μην επιτρέπουν την εισροή βρόχινων νερών και επιπλέον να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αντοχή στις πιέσεις του υπεδάφους.
Έχει  σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο εσωτερικό του χώρος να καθαρίζεται εύκολα και επιπλέον στο κέντρο του υπάρχει οπή για την αποστράγγιση τυχόν υγρών που έχουν εισέλθει εντός αυτού, προς το υπέδαφος.


(Πατήστε για μεγέθυνση)