Το κυρίως σώμα τοποθετείται εντός του υπεδάφους και μέσα σε αυτό εδράζεται ο εσωτερικός κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων καθώς και όλοι οι μηχανισμοί για την λειτουργία της πλατφόρμας πεζοδρομίου.
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των τοιχωμάτων του  χωρίζεται στις εξής δύο κατηγορίες:

  1. Τύπου μπετό
  2. Τύπου πλαστικό