Οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 3m3, είναι απόλυτα σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων EN 13071 και είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά και εμπορικά απορρίμματα καθώς και ανακυκλώσιμα υλικά.
Λόγω του μικρού όγκου που καταλαμβάνει το υπέργειο τμήμα του, το συγκεκριμένο υπόγειο σύστημα καλύπτει πλήρως  τις ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία της πόλεως που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και μπορεί να συνεργαστει με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης  τα οποία  είναι εφοδιασμένα  με υδραυλικό μηχανισμό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι).
Το υπόγειο σύστημα αποθήκευσης απορριμμάτων αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

  1. Το κυρίως σώμα.
  2. Τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων.
  3. Την πλατφόρμα και τον πύργο τροφοδοσίας απορριμμάτων.

 


(Πατήστε για μεγέθυνση)