ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

Το 2009 τοποθετήθηκαν από την ENVOTEC οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι στο Δήμο Σικίνου, τόσο για οικιακά απορρίμματα όσο και για ανακυκλώσιμα υλικά! Το έργο αυτό βοήθησε τόσο στην αναβάθμιση της αισθητικής όσο και στην βελτίωση της υγιεινής του περιβάλλοντα χώρου!!!

ΠΡΙΝ...

ΜΕΤΑ!!!!

(πατήστε για μεγέθυνση)