ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το 2008 τοποθετήθηκαν από την ENVOTEC οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι στο Δήμο Καλαμάτας και έως σήμερα έχουν αντικαταστήσει ένα μεγάλο μέρος των επιφανειακών κάδων!!!

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2008


(Πατήστε για μεγέθυνση)