ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το 2007 τοποθετήθηκαν από την ENVOTEC οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι στο Δήμο Ελευσίνας και το σύστημα λειτουργεί έως σήμερα με απόλυτη επιτυχία!!