ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Το 2012 τοποθετήθηκαν από την ENVOTEC υπόγειοι κάδοι στο Δήμο Αράχωβας-Διστόμου-Αντίκυρας σε σημεία της πόλης όπου παρουσίαζαν χωροταξικές δυσκολίες (στενά πεζοδρόμια,δρόμοι,μικρές πλατείες..κ.τ.λ), επιλύοντας αρκετά προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων!

Συγκεκριμένα στην περιοχή του Διστόμου τοποθετήθηκαν ορθογώνιοι κάδοι μικρότερης χωρητικότητας τόσο για αστικά απορρίμματα όσο και για ανακυκλώσιμα υλικά.

ΔΙΣΤΟΜΟ 2012


(Πατήστε για μεγέθυνση)

 

ΑΡΑΧΩΒΑ 2012

(Πατήστε για μεγέθυνση)