ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Το 2000 η ENVOTEC δραστηριοποιείται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με την τοποθέτηση των πρώτων πολυεστερικών υπόγειων κάδων στο Δήμο Θηβαίων.

Το σύστημα λειτουργεί έως σήμερα χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα!