Υπόγειο Σύστημα Απορριμάτων

Με εσωτερικό αφαιρούμενο δοχείο

Το βασικό πλεονέκτημα του υπόγειου συστήματος αποθήκευσης απορριμμάτων, είναι το εσωτερικό αφαιρούμενο δοχείο δικής μας επινόησης και κατασκευής πλήρως εναρμονισμένο στα διεθνή πρότυπα EN 13071.  

Διαβάστε περισσότερα...

Δοκιμές Αντοχής

Τα προϊόντα μας έχουν υποστεί ενδελεχείς ελέγχους από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε συνδυασμό με τις διαδικασίες ISO που εφαρμόζονται, αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων μας και βασικό κριτήριο για την διαρκή εξέλιξή μας.

Επιφανειακοί κάδοι

Η Εταιρεία μας έχει επεκταθεί στην κατασκευή πολυεστερικών επιφανειακών κάδων χωρητικότητας 1,3 m3 , οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο για την συλλογή αστικών και εμπορικών απορριμμάτων καθώς και ανακυκλώσιμων υλικών.

Διαβάστε περισσότερα